Home

Energimedicin – Polaritetsterapi och annat som ökar välmående

Den här webbplatsen handlar om Energimedicin och då främst om Polaritetsterapi men tar också upp andra ämnen inom området som kan gynna människors hälsa på ett naturligt sätt.

Skön behandling med polaritetsterapi

Allt består av energi och vi människor är energivarelser. All energi rör sig i ett flöde i olika former och fält. När energierna flödar som de ska i kroppen mår vi bra, känner oss vitala och vid gott mod. Men om det uppstår någon blockering i kroppens olika energiflöden märks det ofta i form av någon smärta, stelhet, olustkänsla, nedstämdhet eller brist på energi.
Blockeringar i energifälten kan uppstå av olika anledningar som antagligen kan vara oräkneliga men vanliga orsaker kan vara stress, trauma, fysiska skador, överansträngning eller av känslomässig karaktär. Ett högt levnadstempo skapar en onödigt stor press på oss människor vilket naturligtvis uttrycker sig på något sätt efter tid.

Energimedicin – en del av livet

Många människor är väl förtrogna med energibegreppet medan för andra kan det vara en annorlunda tanke att se oss människor som energivarelser. Oavsett vilken grupp du som läser hör till så kanske det kan finnas något här på webbsidan som kan tillföra dig något nytt eller till djupare insikter om energimedicin.

Här presenteras små tips om vad du själv kan göra, information för mer förståelse och länkar till andra källor som kan ge ett bredare utbud inom ämnet. Att bli medveten och ta ansvar för sitt eget mående skapar en balans och öppnar för en bättre livskvalitet. När vi är i balans och harmoni mår vi bra och det sprider sig till människor i vår omgivning som också lyfts upp till en högre nivå i sin energi. Man kan ju faktiskt se det som en viktig del i ett större fredsarbete. Det vi gör för och med oss själva i det lilla visar sig i det stora.

As within so without

Om du är intresserad att bli mer bekant med polaritetsterapi finns det kortare kurser vilka man sedan kan bygga på med en vidareutbildning. Här finns länkar till kurser och utbildningar om polaritetsterapi:

Scandinavian School of Polarity Therapy

Läkekraften (Sverige)

Hamar Energimedisin (Norge)